ไปดูปลาพลวง ที่…
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี นะครับ

ไปดูปลาพลวง ที่…
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี นะครับเรื่องและภาพโดย: คุณ ณรงค์ กมลรักษ์