ไปกับอ้ายคำปันไหม อ้ายคำปันจะปาไปแอ่ว

รถพร้อมคนขับ + บ

ไปกับอ้ายคำปันไหม อ้ายคำปันจะปาไปแอ่ว

รถพร้อมคนขับ + บริการถ่ายภาพ ให้ตลอดทริป

Fortuner ช่างภาพ

เที่ยวเหนือ ดันทุกดอย ไม่คอยข้างล่าง

ราคาพิเศษ ไทยเที่ยวไทย ช่วยกันพ้นภัยโควิด19

Toyota Fortuner 2012 3.0L

0952916546 โทรมาจองตัวได้เลย

ทั้งไลน์ ทั้งโทร เบอร์เดียวครับ

ไม่หลง ก็เลย ไปบ่อยๆเดี๋ยวก็ชิน

—————————————————–

ถึงงานจะมีน้อย แต่ทำเต็ม📷ทุกงาน

รถVIP 7 ที่นั่ง 10 ที่นั่ง ติดต่ออ้ายคำปัน

เดินทางไกล้-ไกล นึกถึงอ้ายคำปัน

เต็นท์และอุปกรณ์เต็นท์ นึกถึงอ้ายคำปัน

กาแฟ ชานม ชาเขียว นึกถึงอ้ายคำปัน

[[#อ้ายคำปันปาแอ่ว](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#รถเช่าพร้อมคนขับ](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#รถเช่าเชียงใหม่](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#Fortunerช่างภาพ](https://www.walkwaygo.com/tag/fortuner%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#kangtentcafe](https://www.walkwaygo.com/tag/kangtentcafe?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#Arinchayatravel](https://www.walkwaygo.com/tag/arinchayatravel?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)] [[#k2จุดเริ่มต้นของมิตรภาพดีๆ](https://www.walkwaygo.com/tag/k2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86?__cft__[0]=AZV9DUuur8gn3PmVpEt_1lFmYqCff1tSCRXxAzrlr2BRm04rgzpl3EqKTdGVHug9rkl5PcJq6tG57EZd3Ikty-IQ2rQRFMrcfziTvOcKwvWqEXFqjxAWb6L_dKpxyBBfnr7ozfuAxA21Yt_4FRxN9rP17P3sDB9bzgyCcv1xSRLu3g&__tn__=-UK-R)]เรื่องและภาพโดย: คุณ อ้ายคำปัน ปาแอ่ว