โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
ลูกขอพรจากท่านพ่อพระพิฆเนศวร โ

🕉 โอม สมาหิตายะ นะมะหะ 🕉
🕉 ลูกขอพรจากท่านพ่อพระพิฆเนศวร โปรดประทานขอให้สุขภาพพลานามัยร่างกายที่ดีแก่ข้าพเจ้าและทุกๆคนด้วยเถิด
🕉 ลูกขอบารมีแห่งองค์พ่อพระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่
จงดลบันดาลและคุ้มครองปกปักรักษาเหล่าผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่าน ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยสวัสดิภาพด้วยเถิด 🙏🏼🕉เรื่องและภาพโดย: คุณ DJ-Petch System