โตแล้ว ไม่ต้องรอให้ใครหาอะไรมาให้กิน
มากกว่าความสุขที่

โตแล้ว ไม่ต้องรอให้ใครหาอะไรมาให้กิน
มากกว่าความสุขที่มีคือ ตื่นเต้นมาก ครั้งแรกที่ได้ชิมผลสุก รสขาติเหมือนละมุด
หัวหินเรื่องและภาพโดย: คุณ Panama Pimmada