แม้จะเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2

แม้จะเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2563 วัดผาซ่อนแก้ว แค้มสน เขาค้อ เพชรบูรณ์

เรื่องและภาพโดย: คุณ พริก พริก