#แบกเป้เที่ยวสระแก้ว
#แบกเป้เที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา

#แบกเป้เที่ยวสระแก้ว
#แบกเป้เที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา

5/5/62 …” ผี เ สื้ อ ส ย า ย ปี ก ที่ ป า ง สี ด า “

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว จึงมีผีเสื้ออาศัยอยู่ถึง 450 กว่าสายพันธุ์ เป็นแหล่งดูผีเสื้ออันดับต้น ๆ ของประเทศไทย…

ติดต่อ จนท.เข้าชมผีเสื้อที่ลานหินดาด /ศูนย์บริการโทร 0818621511


เรื่องและภาพโดย: คุณ รัชกฤช ธนภูริกุลธร