#แบกเป้เที่ยวม่อนคลุย #แบกเป้เที่ยวทูเล
#แบกเป้เที่ยวต

#แบกเป้เที่ยวม่อนคลุย #แบกเป้เที่ยวทูเ
#แบกเป้เที่ยวตาก
๒๕-๒๗ . ๑๐ . ๒๕๖๒

ม่อนคลุย-ดอยทูเล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ระยะทางเดินรวมกันประมาน 16-17 กม.
ใช้เวลาตั้งแคมป์ 3/2คืน
ตั้งแคมป์ที่คลุยหลวง 1 คืน
ตั้งแคมป์ที่ ทูเล 1 คืน
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต. ท่าสองยาง จ.ตาก
TEL : 085-2670549เรื่องและภาพโดย: คุณ Supabburud Sudteen