เส้นทางสุดดราม่า GPS พามา เที่ยวเชียงคาน จังหวัดเลย รู

เส้นทางสุดดราม่า GPS พามา เที่ยวเชียงคาน จังหวัดเลย รู้ก่อนมาเพื่อความปลอดภัย ภูเรือ ท่าลี่ อันตราย

เรื่องและภาพโดย: คุณ โฆษิต สุระธรรม