#เสาเฉลียง(ผาแต้ม)
เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายเห็ดบานสูง

#เสาเฉลียง(ผาแต้ม)
เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายเห็ดบานสูงประมาณ20เมตรเป็นสถานที่เที่ยวที่มีประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาตั้งแต่โบราณอายุมากกว่าล้านปีเกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าและลม อยู่ริมถนนทางด้านซ้ายมือระหว่างทางขึ้นผาแต้ม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh