เพราะถูกเท จึงต้องเซไปหาเขา
วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล

เพราะถูกเท จึงต้องเซไปหาเข

วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ ฉัตรพัฒน์ ฉัตรเนติพัฒน์