เป็นโบราณสถานที่ไปกี่ครั้งก็ประทับใจ
#ปราสาทหินพิมาย

เป็นโบราณสถานที่ไปกี่ครั้งก็ประทับใจ
#ปราสาทหินพิมายเรื่องและภาพโดย: คุณ Chatchai Cc