เที่ยว เดินเลาะ ปีนเขา #ยอดภูผาพุง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

เที่ยว เดินเลาะ ปีนเขา #ยอดภูผาพุง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลยเรื่องและภาพโดย: คุณ Born K. Yothum