#เที่ยวเชียงใหม่
#staywild

https://youtu.be/QRj8sC3TVZU
#เที่ยวเชียงใหม่
#staywild

เรื่องและภาพโดย: คุณ Kittisak Watjanasirisathian