เที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้กิ

เที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้กินได้ความรู้เพิ่มถึงที่มาของทุเรียนภูเขาไ
https://youtu.be/FE5zSjb4JWs

อาจเป็นรูปภาพของ ทุเรียน

เรื่องและภาพโดย: คุณ เสาวลักษณ์ สิทธิวงศ์