เที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี (Full)

เที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี (Full)

เรื่องและภาพโดย: คุณ Dr-Noppadol Sudprasert