เที่ยท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
.
วิวในคลิปนี้อยู่แถวๆห

เที่ยท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
.
วิวในคลิปนี้อยู่แถวๆหน่วยพิทักษ์ป่าท่าฤทธิ์ครับ ทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมากครับ

#เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
#หน่วยพิทักษ์ป่าท่าฤทธิ์
#เจ้านายจ๋าหนูขอพักร้อน

เรื่องและภาพโดย: คุณ นพดล คำมาก