เดินเลียบเขา ชมทุ่ง ถ่ายรูปชิลล์ๆ
#เขาหล่นผจญภัย

เดินเลียบเขา ชมทุ่ง ถ่ายรูปชิลล์ๆ
#เขาหล่นผจญภัย

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ภูเขาอาจเป็นรูปภาพของ ภูเขา, ธรรมชาติ, เมฆ และ ต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ภูเขา และ ธรรมชาติ

เรื่องและภาพโดย: คุณ