เชื่อมั่น ศรัทธา #ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ดำ ไม่เชื่อก็ต้อง

เชื่อมั่น ศรัทธา #ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ดำ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ไปกราบครั้งแรกกลับมาก็มีโชคมีลาภเลย
#วัดสุทธาราม 🙏🙏🙏

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ