“เชียงใหม่หน้าฝน”

“เชียงใหม่หน้าฝน”เรื่องและภาพโดย: คุณ Surached Juaming