เขาอีบิด เขาย้อย ้เพชรบุรี

เขาอีบิด เขาย้อย ้เพชรบุรี

เรื่องและภาพโดย: คุณ Suvit Kheankhwao