เกาะแสมสารและเกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี

เกาะแสมสารและเกาะขาม สัตหีบ ชลบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ Jinnapat Sankasame