“เกาะมันนอก”
จ.ระยอง

“เกาะมันนอก”
จ.ระยอง ⛅🌊


เรื่องและภาพโดย: คุณ Waraporn Thongtab