เกาะขาม
สัตหีบ
ชลบุรี

เกาะขาม
สัตหีบ
ชลบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ Wirachai Boonla