#อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เ ข า ล ม กิ น ล ม ช ม อ า ก

#อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ⛰🏞
เ ข า ล ม กิ น ล ม ช ม อ า ก า ศ 🌐

เรื่องและภาพโดย: คุณ Cha Ouy