อุทยานราชภักดิ์ พระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ [เดี๋ยวพาส่อง

อุทยานราชภักดิ์ พระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ [เดี๋ยวพาส่อง EP.13 2/2

เรื่องและภาพโดย: คุณ อาชา ดำ