อุทยานพระพิฆเณศ รุ่นสำริด สำเร็จสมปรารถนา 18 มิ.ย 64

❗อุทยานพระพิฆเณศ รุ่นสำริด สำเร็จสมปรารถนา 18 มิ.ย 64เรื่องและภาพโดย: คุณ สุภาพร ทองคำ