อาหารเช้า..กิน..กะ..วิว..
พิกัดใต้ภาพ..
ภาพ ปี 2563 น

อาหารเช้า..กิน..กะ..วิว..
พิกัดใต้ภาพ..
ภาพ ปี 2563 นะครับเรื่องและภาพโดย: คุณ เพราะเรา ชอบเที่ยว