อลังการวัดไม้แกะสลักสวยสุดๆ และอัพเดทอุโมงค์พุทธประวัติ

อลังการวัดไม้แกะสลักสวยสุดๆ และอัพเดทอุโมงค์พุทธประวัติที่ยาวที่สุด

เรื่องและภาพโดย: คุณ โฆษิต สุระธรรม