อรุณสวัสดิ์ …
วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภาพ

อรุณสวัสดิ์ …
วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภาพ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6:10 น. 22 องศา

#คุณลุงทะเลหมอกเรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit