อนุสรน์สถานพระนเรศวร
พระนครศรีอยุธยา

อนุสรน์สถานพระนเรศวร
พระนครศรีอยุธยา

อาจเป็นรูปภาพของ อนุสาวรีย์ และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้, แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และ ท้องฟ้า

เรื่องและภาพโดย: คุณ