หากพบเห็นการซื้อขายออนไลน์ในกลุ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับท่องเท

หากพบเห็นการซื้อขายออนไลน์ในกลุ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยว หรือ พนันออนไลน์ เงินกู้ ให้รู้ไว้เลยว่าหลอกหลวง ห้ามโอนเงินเด็ดขาดเรื่องและภาพโดย: คุณ Travel a lot Thailand