หอบใจโชๆ มาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวย
อ.ภาชี จ.อยุธยา

หอบใจโชๆ มาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวย

อ.ภาชี จ.อยุธยาเรื่องและภาพโดย: คุณ ฉัตรพัฒน์ ฉัตรเนติพัฒน์