หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
สระบุรี
ภาพ ต.ค.63

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
สระบุรี
ภาพ ต.ค.63เรื่องและภาพโดย: คุณ Wanna Pholsuk