“หลวงพ่อทันใจ” วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
ไม่ต้องแปล

🎎 “หลวงพ่อทันใจ” วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
ไม่ต้องแปลกใจ หากมาวัดพระธาตุดอยคำแล้ว จะเห็นดอกมะลิกองโต ตามความเชื่อว่า หากต้องการขอพรหลวงพ่อทันใจ ต้องนำดอกมะลิมาถวาย พร้อมระบุจำนวนดอกมะลิ และชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน เพื่อความสมหวังดังปราถนาทุกประการครับ #พระธาตุดอยคำ
#ช้างรถแดงสะพายกล้องเที่ยวถ่ายรูปรีวิวเชียงใหม่เรื่องและภาพโดย: คุณ ช้างรถแดงแบกกล้องเที่ยว เชียงใหม่