หลวงพ่อดำ ภายในมณฑปจตุรทิศ

หลวงพ่อดำ ภายในมณฑปจตุรทิศ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=share
#วัดวาอารามทัวร์
https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=share
#ป้อมธนะชัยเรื่องและภาพโดย: คุณ ป้อม ธนะชัย