“หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต ”
วัดบางกะพ้อม อำเภอ อัมพวา สมุท

“หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต “🙏
วัดบางกะพ้อม อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 🙏✨ 12.6.2564เรื่องและภาพโดย: คุณ Biw Nakrub