หยุดยาวไปเที่ยวกาญจนบุรีกันครับ

หยุดยาวไปเที่ยวกาญจนบุรีกันครั

เรื่องและภาพโดย: คุณ นพดล คำมาก