หน้าฝนแบบนี้ คิดถึง #ภูสอยดาว

หน้าฝนแบบนี้ คิดถึง #ภูสอยดาวเรื่องและภาพโดย: คุณ ระยะสุดท้าย