สามพระปฏิมาทรงเครื่อง
พระพุทธมหาชนก วัดปทุมคงคาราม สัม

สามพระปฏิมาทรงเครื่อง
พระพุทธมหาชนก วัดปทุมคงคาราม สัมพันธ์วงศ์
พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนอง จอมทอง
พระพุทธนิมิตวิชิตมาร โมลีศรีสรรเพชญบรม ไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา
#วัดวาอารามทัวร์
https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=share
#ป้อมธนะชัย

อาจเป็นรูปภาพของ วัดอาจเป็นรูปภาพของ วัดไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ