สาธุ ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ วัดบางน้ำผึ้งใน อ.พระประแดง จ.

สาธุ ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ วัดบางน้ำผึ้งใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อาจเป็นรูปภาพของ วัดอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ วัด

เรื่องและภาพโดย: คุณ