สะสมบุญ
วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว
#ภาพเก่า

👉 สะสมบุญ 😇
👉 วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว 🙏🏻🙏🏻
👉 #ภาพเก่า ✨✨เรื่องและภาพโดย: คุณ ชาเย็น หรือเย็นชา