#สะพานมอญ ชมหมอกอากาศดี
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจน

#สะพานมอญ ชมหมอกอากาศดี
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เรื่องและภาพโดย: คุณ Chai Prathai