สวัสดีจร้า
เช้าวันใหม่
ยากให้รุ้ว่าสุขธรรมชาติที่มียุ

สวัสดีจร้า
เช้าวันใหม่
ยากให้รุ้ว่าสุขธรรมชาติที่มียุจริงจร้าหนองคลองงามจร้าเรื่องและภาพโดย: คุณ จันทนา ชาสมบัติ