#วันพระ
“ยึดมั่นสิ่งใด ก็ … หนักอก หนักใจ เพราะสิ่งน

#วันพระ

“ยึดมั่นสิ่งใด ก็ … หนักอก หนักใจ เพราะสิ่งนั้น”
(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ วัดผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์
ภาพ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๖:๑๐ น.เรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit