วันพระที่วัดหลวงพ่อโสธร
จ.ฉะเชิงเทรา

วันพระที่วัดหลวงพ่อโสธร

จ.ฉะเชิงเทรา


เรื่องและภาพโดย: คุณ ฉัตรพัฒน์ ฉัตรเนติพัฒน์