วันนี้วันคล้ายวันเกิด ขอพรจากเพื่อนๆหน่อยคร่า51 จะ52แล้

วันนี้วันคล้ายวันเกิด ขอพรจากเพื่อนๆหน่อยคร่า51 จะ52แล้ววววเรื่องและภาพโดย: คุณ สวัสดิ์ นันท์แพง