วันที่ 1 – 1 – 19
ดอยเสมอดาว จ.น่าน นอนเต๊นท์

วันที่ 1 – 1 – 19

ดอยเสมอดาว จ.น่าน นอนเต๊นท์ ชิวๆ ชมดาว
อากาศตอนกลางคืน 13 องศา ตื่นเช้าดูทะเลหมอกสวยๆ

ต อ น ก ล า ง คื น มี ด า ว ____ต อ น เ ช้ า มี ห ม อ ก

ห้องน้ำแยก ชาย หญิง มีห้องน้ำ 2 จุดครับ
งดใช้เสียงหลัง4 ทุ่มเป็นต้นไป
ห้ามทำอาหารหน้าเต้นท์มีลานไว้ให้ทำอาหารได้ครั

#แบกเป้เที่ยวน่า
#แบกเป้เที่ยวดอยเสมอดาว

เรื่องและภาพโดย: คุณ Nong Samart