วัดใหม่สุประดิษฐาราม นครปฐม

วัดใหม่สุประดิษฐาราม นครปฐม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืนไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ