วัดเขาสูงแจ่มฟ้า
ท่ามะกา
กาญจนบุรี

วัดเขาสูงแจ่มฟ้
ท่ามะกา
กาญจนบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ อยากมีรอยเท้า ต้องก้าวเดิน