วัดเขาตะแบก ชลบุรี
skywalk วัดเขาตะแบก เปิดให้เข้าชมแล

วัดเขาตะแบก 📍ชลบุรี
skywalk วัดเขาตะแบก เปิดให้เข้าชมแล้วจร๊ หลังจากที่ปิดช่วงโควิดมานาน #ALLTHAITAXITOUR พาลุย ท้าทุกคนให้ลอง😁😁🤣🤣ื เดินขึ้นบอกตรงๆ เมื่อไหร่………เมื่อไหร่……..เมื่อไหร่จะถึงงงงงงงเนี้ย🎊🎉 แ ช ร์ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ดิ น ขึ้ น เ ข า ไ ด้ จ้ าเรื่องและภาพโดย: คุณ MrTom Tawatchai Soommart